LATO 2023 – Zgłoszenie uczestnictwa
w obozie dla diabetyków oraz dzieci z dietą bezglutenową

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

  1. Informujemy, że jesteśmy organizatorem turystyki dla dzieci i młodzieży. Obóz dla diabetyków oraz dla dzieci z dietą bezglutenową mają charakter rekreacyjno-sportowy z zapewnieniem opieki pielęgniarki. 
  2. Zaznaczamy, że nie jesteśmy placówką medyczną ani rehabilitacyjną. 
  3. Obóz jest kierowany dla dzieci z cukrzycą typu 1 oraz dzieci wymagających zapewnienie diety bezglutenowej.
  4. Uczestnicy są kwalifikowani na podstawie szczegółowo wypełnionionej karty kwalifikacyjnej przez Rodziców/Opiekunów Prawnych.
  5. Jako organizator turystyki, po zapoznaniu się z otrzymaną kartą kwalifikacyjną, wydajemy decyzję o kwalifikacji Dziecka do uczestnictwa w obozie, poprzez przesłanie decyzji drogą mailową. 
  6. Zastrzegamy sobie prawo do niezakwalifikowania Dziecka do uczestnictwa w obozie.
  7. Rodzic zgłaszający do uczestnictwa Dziecko, potwierdza, że uczestnik jest świadomy, samodzielny i potrafiący poddać się samokontroli. 
  8. Uczestnik musi dobrze znosić wysiłek fizyczny
  9. Uczestnik, który ukończył 14 r. ż. i starszy może mieć pompę insulinową. 
  10. W związku z tym, że jesteśmy organizatorem turystyki, a nie placówką medyczną, informujemy, że nie realizujemy dofinansowania PFRON.

Formularz jest wyłączony