Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego

2403

Gwarancja ubezpieczeniowa TU EUROPA

GT/312/2023

 

 

Od początku działalności biura każdy obóz zgłaszany był do Kuratorium Oświaty jako organu nadzorującego. Tak też będzie i w tym roku.

Zgłoszenia są ogólnodostępne dla każdego na stronie
www.wypoczynek.men.gov.pl

na której znajduje się baza wypoczynku zgłoszonego oraz zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Z podanej strony można pobrać zgłoszenie wypoczynku, które jest potrzebne np. do zakładu pracy.