• INFORMATOR OBOZOWY LATO 2024

    Wszystkie informacje dotyczące wyjazdu uczestników na obóz w Ślesinie w sezonie LATO 2024 Zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Od początku działalności biura każdy obóz zgłaszany był do Kuratorium Oświaty jako organu nadzorującego. Tak też jest i w tym roku. Zgłoszenia są ogólnodostępne dla każdego na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl na której znajduje się baza wypoczynku zgłoszonego oraz zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Z podanej strony można pobrać zgłoszenie wypoczynku, które jest potrzebne np. do zakładu pracy. LATO 2024 – Turnus II – numer zgłoszenia do Kuratorium Oświaty: 25198/MAZ/L-2024