• MEiN opublikowało wytyczne dla organizatorów

    Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku. Wytyczne zostały podzielone na cztery części: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. Procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem. Wytyczne. MEiN, MZ, GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego 2021/2022